Overzicht

In dit IWT-TETRA-project bestuderen we de planningsproblematiek van het (bus)vervoer van personen met een beperking (cliënten) in de zorgsector.
Kenmerkende factoren binnen deze specifieke context zijn:

  • sterk wisselende bezetting
  • comfortbehoeftes cliënt (ophaaltijd, tijd op de bus, type beperking, …)
  • mogelijkheid tot flexibele planning en laattijdig plannen
  • streven naar vaste rittenschema’s voor de cliënten
  • toelaten van real-time aanpassingen aan rittenschema’s om plotse aanvragen te kunnen verwerken

Naast een verbetering van het comfort en de dienstverlening naar de cliënt toe moet dit ook resulteren in een verlaging van de kost binnen de instellingen:

  • personeelskost veroorzaakt door het manueel plannen laten dalen
  • optimaler inzetten van beschikbare chauffeurs
  • efficiënter gebruik van beschikbare voertuigen

Dit alles bevindt zich op het niveau van korte termijn planning waar nagedacht wordt over het optimaal inzetten van beschikbare middelen in zijn huidige context.

Een testversie van het MoBiz-programma kan je hier downloaden. Neem gerust contact op bij eventuele vragen en problemen!

Leave a Reply